Elke inschrijving voor cursussen en activiteiten georganiseerd door de Kitesurf Belgium School (KBS) houdt in dat de cursist/deelnemer aan een activiteit onze onderstaande voorwaarden heeft gelezen en zich hieraan houdt.

Elke deelname aan een van onze activiteiten wordt bevestigd door de ondertekening van dit contract door beide partijen, namelijk: de deelnemer en de school.

Inschrijfvoorwaarden

 • Voor jongeren onder de 18 jaar is toestemming van de ouders vereist.
 • Elke inschrijving voor een cursus/activiteit wordt pas in aanmerking genomen na betaling van een aanbetaling van €40 per cursus/activiteit, gestort op de rekening van de school, bij inschrijving via de website: www ..kitesurfbelgium.be die de inschrijving bevestigt.
 • Het saldo wordt betaald op de eerste cursusdag. Het niet betalen van het saldo via de website van de school leidt uiteraard tot de annulering van de reservering en het behouden van de betaalde aanbetaling.

Bij wijziging of annulering door de deelnemer:

Tot 3 dagen voor aanvang van de cursus/activiteit is het mogelijk om de datum te wijzigen. Hierna zal elke wijziging van de datum, elke mislukking of afwezigheid van de deelnemer om welke reden dan ook, worden beschouwd als een annulering en zal er geen restitutie plaatsvinden.

In geval van wijziging of annulering door de school:

Leiders, managers en instructeurs analyseren elke avond de laatste weersvoorspellingen met de meest betrouwbare tools op internet om de beslissing te begeleiden om cursussen gerelateerd aan het weer te bevestigen.

De weersomstandigheden, de veiligheid van onze deelnemers verstoord of een onvoorziene gebeurtenis, onafhankelijk van onze wil, kan leiden tot de wijziging van een essentieel element voor de realisatie van de activiteit of de cursus.

De KBS (Kitesurf Belgium School) kan inderdaad genoodzaakt zijn de cursus te annuleren indien:

 • Veiligheidsvoorwaarden vereisen dit of in het geval van een onvoorziene gebeurtenis.
 • De weersomstandigheden (volgens voorspellingen of waarnemingen ter plaatse) zijn niet vereist. De ontbrekende uren zullen we dan uitstellen naar een latere datum die geschikt moet zijn voor elk van de deelnemers. Het is belangrijk dat de deelnemer de datum van de eerste cursus aangeeft en het aantal uren dat hij moet herstellen bij de volgende reservering. In het geval van een annulering nemen wij contact met u op om een nieuwe datum vast te stellen. U kan ook zelf uw reservering annuleren. Uw aanbetaling blijft geldig zolang u meer dan 48u op voorhand annuleerd. Als je na deze deadline niet aan de cursus deelneemt, wordt je aanbetaling volledig ingehouden.

prijzen:

Onze tarieven zijn beschikbaar op onze website www.kitesurfbelgium.be . Ze omvatten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, het gebruik van apparatuur en de terbeschikkingstelling van de instructeur.

De stagiair heeft een jaar de tijd om de aanbetaling op te eisen of het pakket via een online boeking af te ronden. Er wordt geen terugbetaling gedaan voor annuleringen van diensten of reserveringen die op het moment van inschrijving zijn gemaakt.

cadeaubon:

Alle begunstigden van een “cadeaubon” hebben 2 jaar om deze te claimen door hun reservering te maken via onze online agenda, met vermelding van het referentienummer per e-mail. Als de geldigheidsdatum is verstreken (- 6 maanden), is het mogelijk om deze met 1 jaar te verlengen door 25 € aan kosten te betalen. De aanvraag moet gebeuren via e-mail naar info@kitesurfbelgium.be en betaling op de bankrekening van de school. Een cadeaubon kan in geen geval worden terugbetaald.

Jouw rekening:

Het account van de cursist/deelnemer op ons internetsysteem stelt hem in staat zijn reserveringen en zijn specifieke evolutie in het leren kitesurfen te volgen. Er kan een tijdsverloop zijn voor de update.

Activiteitenschema’s:

De schema’s van elke cursus/activiteit staan vermeld in hun beschrijving op onze site.

 • Voor stages en activiteiten op een vast rooster:

De afspraak vindt 30 minuten van tevoren plaats om op het geplande tijdstip met de cursus te kunnen beginnen.

 • Voor cursussen en activiteiten met variabele uren, afhankelijk van het weer en de getijden:

Na analyse van de laatste weerberichten wordt de dag ervoor tussen 19:00 en 22:00 uur een bevestiging van de vergadertijd verzonden per e-mail en sms.

Mochten de laatste weersvoorspellingen helaas niet gunstig zijn voor een kwaliteitscursus, dan ontvangt de deelnemer de avond ervoor ook per e-mail een aankondiging van de cursusannulering. In dit geval wordt de deelnemer gevraagd om een reservering opnieuw te doen via de online agenda of per e-mail of telefoon. Elke sessie die niet wordt uitgevoerd, wordt uitgesteld op basis van onze respectievelijke beschikbaarheid.

Looptijd:

De duur van de lessen staat vermeld in hun beschrijving op onze site.

Bij specifieke kitesurfopleidingen kan de duur van de cursus variëren afhankelijk van het aantal deelnemers per instructeur.

IKO Kitesurf licentie:

KBS-instructeurs zijn ofwel aangesloten bij de International Kitesurfing Federation IKO of VDWS of BLOSO opgeleid. Hetzelfde geldt voor onze stagiaires in de kitesurfopleiding, allen opgeleid IKO, ofwel BLOSO.

Aan het einde van elke cursus valideren de instructeurs het niveau van de vliegertrainee op zijn IKO-account. Vervolgens wordt een certificaat van het praktijkniveau afgegeven. Dit certificaat is belangrijk om het niveau van kitesurfen van de cursist aan te tonen. Om dit volledig geldig te laten zijn, moet de stagiair het IKO-beoordelingsformulier invullen dat hem wordt toegestuurd.

Verzekering:

Iedereen die bij KBS voor een cursus of activiteit is ingeschreven, is gedurende de hele cursus/activiteit verzekerd voor BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Buiten de cursus-/activiteitsuren kan KBS niet aansprakelijk worden gesteld.

Voor een verzekeringsformule “lichamelijk letsel” biedt de school de stagiair/deelnemer aan om lid te worden van de club, wat hem toegang geeft tot een verzekering verbonden aan de sportfederatie (VYF of VVW). Deze verzekering is jaarlijks.

Voor minderjarigen moeten ouderlijke toestemming en zwemvaardigheid worden getoond.

Een verplicht vrijgavedocument van IKO en KBS moet worden gelezen en ondertekend.

Betrokkenheid van deelnemers:

Elke volwassen deelnemer en de ouders van minderjarige deelnemers aanvaarden de risico’s verbonden aan het beoefenen van kitesurfen, buggykiten, landboardkiten, powerkiten, SUP en andere disciplines onder de normale beoefeningsvoorwaarden van deze disciplines.

Onze verloving:

We verbinden ons ertoe om tijdens de cursus/cursus/kamp/activiteit te zorgen voor de juiste uitrusting en om de ethische regels van het beroep te respecteren op het gebied van kwaliteit van opvang, onderwijs, hygiëne en veiligheid.

Materiaal:

De aangeboden apparatuur is geschikt en van hoge kwaliteit. Elke persoon is verantwoordelijk voor al het materiaal dat hem is toevertrouwd.

Het herstel van de schade die zou ontstaan door het niet opvolgen van de instructies van de instructeur komt voor rekening van de deelnemer of zijn ouders, indien hij minderjarig is.

Verhuur:

Alle huurcontracten moeten worden ondertekend. Voor elke verhuur is ook een contante borg vereist. Deze wordt terugbetaald bij inlevering van de apparatuur.

Onze instructeurs hebben het recht om de huur te weigeren in geval van een niet behaald of niet bewezen niveau, in geval van tijdgebrek voor het goede verloop van onze lessen, en in geval van slechte of risicovolle weersomstandigheden,…

Om materiaal te kunnen huren is een VDWS level 4 of IKO level 3 licentie verplicht. In het geval dat de licentie niet beschikbaar is, is een controle nodig (60€) om de licentie te ontvangen. Houd er ook rekening mee dat huuruitrusting niet kan worden gedeeld met een andere persoon, d.w.z. dat je vriend/partner je huuruitrusting niet kan gebruiken en zijn eigen uitrusting moet huren.

Onze verantwoordelijke instructeur is dan ook de enige rechter om de huur te accepteren en een werkplek te geven. De huurvoorwaarden zijn als volgt:

 • De huurder dient een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
 • De huurder moet bevestigen dat hij het gehuurde materiaal in perfecte staat heeft ontvangen.
 • De huurder controleert bij ontvangst de staat van het gehuurde.
 • Er vindt geen restitutie plaats als de huurder de apparatuur niet heeft gebruikt.
 • De huurder gebruikt de apparatuur op eigen risico. KBS is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door de huurder, zichzelf of derden.
 • De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de apparatuur tijdens de huurperiode.
 • De huurder zal moeten betalen voor de reparatie van de apparatuur.
 • Als de reparatiekosten hoger zijn dan € 100,-, moet de huurder de apparatuur terugkopen tegen de tweedehandsprijs.
 • Als de huurder het materiaal verliest of als het wordt gestolen, moet de huurder het terugkopen tegen de tweedehandsprijs (een prijslijst is beschikbaar in het centrum).
 • De huurder kan zijn uitrusting wijzigen volgens de beschikbaarheid, de prijsformule en de openingsuren van het centrum.

Afbeeldingsrechten:

De stagiair/deelnemer geeft toestemming voor de verspreiding en publicatie voor educatieve en promotionele doeleinden van foto’s of video’s waarin hij verschijnt in de uitsluitende context van leren met KBS. Indien dit echter een probleem oplevert, wordt de cursist/deelnemer verzocht dit te melden om dit probleem zo goed mogelijk op te lossen.

Sluit Menu